Zastosowanie strategii rozwoju kariery

pexels-tranmautritam-948050-1

Koncepcja strategii rozwoju kariery jest coraz częściej słyszana wśród pracowników. Oznacza ona skupienie się na osiąganiu celów kariery przez wykorzystanie różnych metod i narzędzi. W artykule przyjrzymy się omówimy, jak strategie kariery możemy skutecznie wdrożyć w celu osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Strategia rozwoju kariery: co to takiego?


Strategia rozwoju kariery jest unikatowym planem na drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Stworzenie dokładnej ścieżki rozwoju pozwala skupić się na uzyskaniu wymiernych korzyści związanych z wykonywaniem wybranego zajęcia. Jak przygotować taką strategię?

Krok 1: określenie celów


Określenie celów jest pierwszym krokiem w tworzeniu strategicznego planu rozwoju kariery. Najlepiej przygotować cel o dużej i małej skali. Na przykład, dużym celem może być awans na stanowisko menedżerskie w ciągu pięciu lat. Małym celem może być na przykład dokształcanie się i rozwijanie zainteresowań zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach.


Czy zainteresował Cię temat: Analiza danych i podejmowanie decyzji opartych na danych.


Krok 2: tworzenie szczegółowego planu działań


Szczegółowy plan działań jest kluczem do skutecznego zrealizowania celu. Plan ten powinien zawierać lub oscylować wokół kilku aspektów:

  • Edukacja: uświadamianie i dokształcanie w charakterze wybranej branży;
  • Doświadczenie: zdobywanie stosownego doświadczenia w wybranym charakterze;
  • Kontakty: nawiązywanie właściwych i skutecznych kontaktów biznesowych.

Krok 3: określenie środków i zasobów


W tym kroku należy określić metody, środki i zasoby konieczne do zrealizowania powyższego planu. Może to obejmować uczestnictwo w obowiązkowych szkoleniach lub uczestnictwo w programach specjalnych, takich jak stypendia; pozyskiwanie informacji z rynku lub z zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw; czy też konsultacje ze wsparciem.

Krok 4: monitorowanie postępów


Kontrolowanie postępów w odniesieniu do wyznaczonych celów jest bardzo ważnym elementem strategii rozwoju kariery. Będzie można to zrobić poprzez regularne raportowanie postępów, asystowanie w przeglądach i ocenach kwalifikacji oraz weryfikowanie własnego postępu w stosunku do średniej.

Korzyści z posiadania dobrej strategii rozwoju kariery


Posiadanie dobrej strategii rozwoju kariery przynosi wiele korzyści, w tym:

  • Ułatwia zdobywanie stosownych doświadczeń i umiejętności, potrzebnych do osiągnięcia sukcesu na wybranym stanowisku;
  • Umożliwia wykorzystanie osiągnięć do budowania ekscytującego portfolio w wybranym charakterze;
  • Zapewnia skuteczny mechanizm motywujący, który zapewni motywację do realizacji planu rozwoju kariery na wybranym stanowisku;
  • Ułatwia ustalenie wymiernych celów, które określą sukces w wybranej branży.

Podsumowanie


Tworzenie dokładnego i skutecznego planu rozwoju kariery przynosi wymierne korzyści dla pracującego. Dobra strategia rozwoju kariery może znacznie zwiększyć szanse zdobycia pożądanego stanowiska lub awansu. Stworzenie strategii wymaga wprawdzie wielu wysiłków włożonych w gromadzenie informacji, ale finalny produkt będzie naprawdę imponujący i doprowadzi do realizacji przyjętych celów.